vasobchod.sk?oid=5789479

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode vasobchod.sk?oid=5789479 neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.