pn-pozicovna.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode pn-pozicovna.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.