e-kurenie.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode e-kurenie.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.