ardell.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode ardell.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.