all.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode all.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.