aktivsport.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode aktivsport.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.