activeshop.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode activeshop.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.