active-one.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode active-one.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.