abcparfemy.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode abcparfemy.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.