abc-zoo.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode abc-zoo.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.