3max.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode 3max.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.