31online.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode 31online.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.