123-olej.sk

Spotrebiteľské Centrum Vám v elektronickom obchode 123-olej.sk neodporúča nakupovať. Obchodník porušuje povinnosti ustanovené platnými právnymi predpismi.