Metodika monitoringu domén


Elektronické obchody hodnotíme podľa mnohých kritérií. Posudzujeme ustanovania zmluvných podmienok s ohľadom na obchodný proces, zabezpečenie ochrany osobných údajov a splnenie informačných povinností obchodníka.

Zameriavame sa na domény s obchodnými ponukami, ktoré smerujú k slovenským spotrebiteľom.

Automaticky monitorujeme tisícky domén na ktorých pravidelne vyhodnocujeme registračné (whois) a meta údaje, platosť DNS záznamov, WOT a Alexa rating a pod.

Technicky spracované dávky údajov kontrolujú naši dobrovoľníci, ktorí na základe bodového hodnotenia vyhodnocuju riziko, ktorému sa spotrebiteľ vystavuje v prípade, ak na uvedenej doméne nakúpy.

Počet bodovMiera rizika pre spotrebiteľaSymbol
0Žiadne
1 - 3Miminálne
4 - 7Zvýšené
8 >Podvod
BUĎ UŽITOČNÝ! Staň sa dobrovoľníkom a pomáhaj nám pri čistení internetu
...

Celkový vzhľad a prehľadnosť

Prvý dojem je dôležitý. Vzhľad i rozloženie prvkov obchodu musí byť zrozumiteľné a prehľadné.

...

Cieľová skupina spotrebiteľov

Obchodné ponuky smerované na slovenských spotrebiteľov sa musia riadiť slovenskými zákonmi.

...

Možnosti kontaktu s predávajúcim

Spotrebiteľ sa musí vedieť s obchodníkom skontaktovať bez väčších problémov.

...

Obchodný proces a transakcia

Nesprávne nastavené obchodné procesy nám dávajú tušiť, že po nákupe môže mať spotrebiteľ problém.

...

Možnosti uplatnenia práv spotrebiteľa

Najviac sa zameriavame na možnosti uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a zodpovednosti z vád tovaru.

...

Zmluvné a iné podmienky

Platí to čo je napísane. Preto je dôležité aby obchod spĺňal všetky zákonné povinnosti a požiadavky.