Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

MONARCHIAL.SK

Neodporúčame nakupovať!

Posledná aktualizácia dňa: 2020-04-14 11:58:19

Informácie o obchodníkovi

AUTOTHINK PHARMA s.r.o.
Rybná 716/24
CZ - 11000 Praha

IČO: 6392016


Máte s týmto predávajúcim problém?
Poraďte sa bezplatne o možnostiach jeho riešenia alebo podajte sťažnosť.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Áno
zverejniť obchodné podmienky Áno
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Áno
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Nie

Odpúčanie vydalo Spotrebiteľské Centrum na základe monitoringu elektronického obchodu monarchial.sk vykonného dňa 2020-04-14 11:58:19 pre porušenie viacerých povinností predávajúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a 102/2014 Z.z.


Patrí vám doména monarchial.sk a máte pocit, že sme pri hodnotení niečo prehliadli? Môžete namietať hodnotenie kliknutím na tento odkaz.