Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

HUDOBNINY.SK

Neodporúčame nakupovať!

Posledná aktualizácia dňa: 2020-04-25 18:47:53

Informácie o obchodníkovi

WJF. WIJAFIED s.r.o.
Na letisko 72/2109
SK - 05801 Poprad

IČO: 31678793


Máte s týmto predávajúcim problém?
Poraďte sa bezplatne o možnostiach jeho riešenia alebo podajte sťažnosť.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Áno
zverejniť obchodné podmienky Nie
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Nie
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Nie

Odpúčanie vydalo Spotrebiteľské Centrum na základe monitoringu elektronického obchodu hudobniny.sk vykonného dňa 2020-04-25 18:47:53 pre porušenie viacerých povinností predávajúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a 102/2014 Z.z.


Patrí vám doména hudobniny.sk a máte pocit, že sme pri hodnotení niečo prehliadli? Môžete namietať hodnotenie kliknutím na tento odkaz.