Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

FOTKY-FOTO.SK

Neodporúčame nakupovať!

Posledná aktualizácia dňa: 2020-04-13 11:44:26

Informácie o obchodníkovi

Golden Voyage s.r.o.
Hausmannova 3004/12
SK - 0 Praha

IČO: 27648443


Máte s týmto predávajúcim problém?
Poraďte sa bezplatne o možnostiach jeho riešenia alebo podajte sťažnosť.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Áno
zverejniť obchodné podmienky Nie
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Nie
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Nie

Odpúčanie vydalo Spotrebiteľské Centrum na základe monitoringu elektronického obchodu fotky-foto.sk vykonného dňa 2020-04-13 11:44:26 pre porušenie viacerých povinností predávajúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a 102/2014 Z.z.


Patrí vám doména fotky-foto.sk a máte pocit, že sme pri hodnotení niečo prehliadli? Môžete namietať hodnotenie kliknutím na tento odkaz.