Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

E-SHOPZELENYDOM.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2020-10-06 11:18:15

Informácie o obchodníkovi

RNDr. Soňa Kusá
Moskovská 2335/18
SK - 97404 Banská Bystrica

IČO: 51123380


Máte s týmto predávajúcim problém?
Poraďte sa bezplatne o možnostiach jeho riešenia alebo podajte sťažnosť.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Áno
zverejniť obchodné podmienky Áno
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Áno
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Áno

Elektronický obchod na doméne e-shopzelenydom.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.