Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

DOMOSSESHOP.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2020-09-28 16:54:07

Informácie o obchodníkovi

DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Bratislavská 11/a
SK - 921 0 Piešťany

IČO: 36228389


Máte s týmto predávajúcim problém?
Poraďte sa bezplatne o možnostiach jeho riešenia alebo podajte sťažnosť.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Áno
zverejniť obchodné podmienky Áno
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Áno
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Áno

Elektronický obchod na doméne domosseshop.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.