Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

DLVELKOOBCHOD.SK

Neodporúčame nakupovať!

Posledná aktualizácia dňa: 2020-10-10 20:11:38

Informácie o obchodníkovi

Ľudovít Dilong-D.L.Veľkoobchod
Malé Uherce 63/5
SK - 95803 Malé Uherce

IČO: 33569622


Máte s týmto predávajúcim problém?
Poraďte sa bezplatne o možnostiach jeho riešenia alebo podajte sťažnosť.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Áno
zverejniť obchodné podmienky Nie
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Nie
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Nie

Odpúčanie vydalo Spotrebiteľské Centrum na základe monitoringu elektronického obchodu dlvelkoobchod.sk vykonného dňa 2020-10-10 20:11:38 pre porušenie viacerých povinností predávajúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a 102/2014 Z.z.


Patrí vám doména dlvelkoobchod.sk a máte pocit, že sme pri hodnotení niečo prehliadli? Môžete namietať hodnotenie kliknutím na tento odkaz.