Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

COLLM.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2020-10-05 16:01:56

Informácie o obchodníkovi

SATIcorp s.r.o.
Trieda Hradca Králové 4027/38
SK - 974 0 Banská Bystrica

IČO: 46999841


Máte s týmto predávajúcim problém?
Poraďte sa bezplatne o možnostiach jeho riešenia alebo podajte sťažnosť.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Áno
zverejniť obchodné podmienky Áno
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Áno
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Áno

Elektronický obchod na doméne collm.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.