Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

CISTENIEULTRAZVUKOM.SK

Neodporúčame nakupovať!

Posledná aktualizácia dňa: 2021-01-09 18:17:30

Informácie o obchodníkovi

0
Ipeľská 159/16
SK - 040 1 Košice

IČO: 50936425


Máte s týmto predávajúcim problém?
Poraďte sa bezplatne o možnostiach jeho riešenia alebo podajte sťažnosť.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Áno
zverejniť obchodné podmienky Nie
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Nie
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Nie

Odpúčanie vydalo Spotrebiteľské Centrum na základe monitoringu elektronického obchodu cistenieultrazvukom.sk vykonného dňa 2021-01-09 18:17:30 pre porušenie viacerých povinností predávajúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a 102/2014 Z.z.


Patrí vám doména cistenieultrazvukom.sk a máte pocit, že sme pri hodnotení niečo prehliadli? Môžete namietať hodnotenie kliknutím na tento odkaz.