Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

BITTERSWEETPARIS.PL

Neodporúčame nakupovať!

Posledná aktualizácia dňa: 2020-04-13 11:58:48

Informácie o obchodníkovi

Na bittersweetparis.pl nie su zverejné žiadne obchodné informácie. Uplatňovanie vašich spotrebiteľských práv v prípade problémov s nákupom môže byť komplikované.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Nie
zverejniť obchodné podmienky Nie
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Nie
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Nie

Odpúčanie vydalo Spotrebiteľské Centrum na základe monitoringu elektronického obchodu bittersweetparis.pl vykonného dňa 2020-04-13 11:58:48 pre porušenie viacerých povinností predávajúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a 102/2014 Z.z.


Patrí vám doména bittersweetparis.pl a máte pocit, že sme pri hodnotení niečo prehliadli? Môžete namietať hodnotenie kliknutím na tento odkaz.