Pred každým
on-line nákupom
si obchod overte

ARMYBAZAR.EU

Neodporúčame nakupovať!

Posledná aktualizácia dňa: 2020-04-13 15:55:14

Informácie o obchodníkovi

W Solutions s.r.o.
Sputniková 7
SK - 82102 Bratislava

IČO: 46212574


Máte s týmto predávajúcim problém?
Poraďte sa bezplatne o možnostiach jeho riešenia alebo podajte sťažnosť.

Splnil predávajúci povinosť:

poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Áno
zverejniť obchodné podmienky Nie
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Nie
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Nie

Odpúčanie vydalo Spotrebiteľské Centrum na základe monitoringu elektronického obchodu armybazar.eu vykonného dňa 2020-04-13 15:55:14 pre porušenie viacerých povinností predávajúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a 102/2014 Z.z.


Patrí vám doména armybazar.eu a máte pocit, že sme pri hodnotení niečo prehliadli? Môžete namietať hodnotenie kliknutím na tento odkaz.