BIELEDVERE.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2021-03-15 20:04:13

Elektronický obchod na doméne bieledvere.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu bieledvere.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook