BIBIS.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2021-03-15 19:49:23

Elektronický obchod na doméne bibis.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu bibis.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook