BERSY.SK50290142

Posledná aktualizácia dňa: 2021-03-15 16:26:41

Elektronický obchod na doméne bersy.sk50290142 dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu bersy.sk50290142 a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook