BELEZA.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2020-04-13 11:24:50

Elektronický obchod na doméne beleza.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu beleza.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook