BEANGEL.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2020-04-14 09:15:32

Elektronický obchod na doméne beangel.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu beangel.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook