BABICKINEBYLINKY.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2021-03-08 20:49:09

Elektronický obchod na doméne babickinebylinky.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu babickinebylinky.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook