Na doméne ariela.sk nie je prevádzkovaný elektronický obchod.
Návštevou domény by nemali byť ohrozené vaše spotrebiteľské práva ani ekonomické záujmy.
Pokiaľ už je možné na webovej stránke nakúpiť napíšte nám

Ste prevádzkovateľom eshopu ariela.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook