AQUA-MACRO.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2021-02-28 18:10:35

Elektronický obchod na doméne aqua-macro.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu aqua-macro.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook