ALLSTORE.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2020-04-08 12:00:00

Elektronický obchod na doméne allstore.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu allstore.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook