AFBSHOP.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2021-02-16 13:50:17

Splnil predávajúci povinosť: Stav
poskytnúť obchodné a kontaktné údaje Nie
zverejniť obchodné podmienky Áno
poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru Áno
poučiť o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov Nie

Doména afbshop.sk predstavuje z formálneho pohľadu pre ochranu vašich spotrebiteľských práv a ekonomických záujmov stredné riziko.

Obchodné podmienky elektronických obchodov podrobujeme prísnej kontrole. Aj malé formálne alebo štylistické chyby (napr. aj medzera na nesprávnom mieste) môžu zhoršiť výsledne hodnotenie elektronického obchodu na doméne preto sa nemusíte u obchodníka báť nakupovať.

Upozornite nás, aby sme túto doménu skontrolovali opäť.

Ste prevádzkovateľom eshopu afbshop.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook