ABCOMSHOP.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2021-02-14 14:32:35

Elektronický obchod na doméne abcomshop.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu abcomshop.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook