AB-OBCHOD.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2021-02-14 14:10:19

Elektronický obchod na doméne ab-obchod.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu ab-obchod.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook