AAMARKET.SK

Posledná aktualizácia dňa: 2021-05-29 15:52:28

Elektronický obchod na doméne aamarket.sk dodržiava povinnosti ustanovené zákonmi na ochranu spotrebiteľa, vyhovel kritériám monitoringu a nejaví sa ako podvodný či problematický.

Ste prevádzkovateľom eshopu aamarket.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook