Na doméne 1eshop.sk nie je prevádzkovaný elektronický obchod.
Návštevou domény by nemali byť ohrozené vaše spotrebiteľské práva ani ekonomické záujmy.
Pokiaľ už je možné na webovej stránke nakúpiť napíšte nám

Ste prevádzkovateľom eshopu 1eshop.sk a nesúhlasite s týmto hodnotením? Napíšte nám správu na cez Facebook