Pred každým nákupom si on-line obchod overte

Overte či si prevádzkovateľ elektronického obchodu splnil všetky zákonné povinnosti.
Predíjdete tak množstvu problémov.

https://
...

Informácie musíte mať už pred nákupom

Spotrebiteľ ešte pred vykonaním obchodnej transakcie musí mať kompletnú informáciu o tom, kto mu tovar predáva, cene tovaru, spôsobe doručenia ako i možnostiach uplatnenia práva na reklamáciu či odstúpenie od zmluvy.

O čom je obchodník povinný informovať?
...

Metodika hodnotenia elektronických obchodov

Metodika hodnotenia a monitoringu elektronických obchodov sa opiera o právne predpisy na ochranu spotrebiteľa platné na území Slovenska.

...

Celkový vzhľad a prehľadnosť

Prvý dojem je dôležitý. Vzhľad i rozloženie prvkov obchodu musí byť zrozumiteľné a prehľadné.

...

Cieľová skupina spotrebiteľov

Obchodné ponuky smerované na slovenských spotrebiteľov sa musia riadiť slovenskými zákonmi.

...

Možnosti kontaktu s predávajúcim

Spotrebiteľ sa musí vedieť s obchodníkom skontaktovať bez väčších problémov.

...

Obchodný proces a transakcia

Nesprávne nastavené obchodné procesy nám dávajú tušiť, že po nákupe môže mať spotrebiteľ problém.

...

Možnosti uplatnenia práv spotrebiteľa

Najviac sa zameriavame na možnosti uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a zodpovednosti z vád tovaru.

...

Zmluvné a iné podmienky

Platí to čo je napísane. Preto je dôležité aby obchod spĺňal všetky zákonné povinnosti a požiadavky.

Typy monitorovaných elektronických obchodov

Každý typ elektronického obchodu si vyžaduje špecifické požiadavky a kritéria monitorungu

PodvodnyEshop.sk
PodvodnyEshop.sk
PodvodnyEshop.sk
PodvodnyEshop.sk
PodvodnyEshop.sk
PodvodnyEshop.sk

Vieme, ktorí obchodníci sú fér. A vy?

Nie je našim zámerom karhať obchodníkov za nedodržiavanie povinností na ochranu spotrebiteľa. Radšej chválime tých, ktorí sú voči spotrebiteľom fér. Pravidelne monitorujeme 1613 elektronických obchodov. Zistite v ktorých sa nemusíte báť nakupovať.

Zistiť či je on-line obchod Fér

Staň sa Užitočným!
Pomáhaj pri odhaľovaní
on-line podvodov, fejkov a scamov.

Zaujal vás monitoring elektronických obchodov Spotrebiteľského Centra natoľko, žeby ste sa na ňom chceli podieľať ako dobrovoľník? Ozvite sa nám!

Chcem pomáhať
Pridaj sa

Dostávajte varovania

Získajte bezplatné varovania na emailovú adresu nielen o podvodných elektronických obchodoch ale i o závažných nebezpečenstvách, ktoré na spotrebiteľov striehnu v on-line svete.
Na email vám zašleme iba naozaj dôležité varovania.